EXPERTI NA TRHU UŽ VYŠE 15 ROKOV

O NÁS

Eurocluster je špecializovaná poradenská a konzultačná spoločnosť, ktorá sa venuje regionálnemu rozvoju, inováciám v podnikoch a komplexnému grantovému poradenstvu pre verejný, súkromný a neziskový sektor.

Máme 15 rokov odborných skúseností s prípravou žiadostí o NFP.

Máme praktické skúsenosti s implementáciou širokého spektra projektov z rôznych sektorov hospodárstva počas ich realizácie.

Ponúkame vysoko individuálny prístup, spoľahlivosť a personalizované poradenstvo podľa potreby klienta.

Férové jednanie

Vždy s Vami jednáme transparentne. V prípade, že Váš projekt má nízke šance na úspech, budeme pre Vás hľadať iné riešenie a nebudeme plytvať Vašimi zdrojmi. Hlavný cieľ je, aby sme Vám priniesli požadovanú hodnotu a maximalizovali úspešnosť Vášho projektu. 

Na výsledku záleží

Gro našej odmeny si budeme účtovať až po úspešnom získaní grantu alebo získanej investície. Cenu Vám budeme komunikovať transparentne na začiatku projektu pre všetky jeho fázy. Váš úspech je pre nás motiváciou a ponúkame Vám naše skúsenosti a expertízu za primeranú trhovú cenu.

Spokojní klienti

Spolupracujeme s veľkými business klientmi aj menšími podnikmi, verejným sektorom aj neziskovými organizáciami. Máme viac ako 95% úspešnosť schválenia a zazmluvnenia pri nami podaných žiadostiach. Pomôžeme radi aj Vám.

Spoznajte tím Eurocluster

Dana Behulová

konateľ spoločnosti, senior konzultant, grantové poradenstvo

Tatiana Ševčovicová

konzultant, projektové a finančné riadenie projektov

Lucia Vaniaková

konzultant, projektové a finančné riadenie projektov

Lívia Krivánková

konzultant, projektové a finančné riadenie projektov