Prípadová štúdia – Podpora inovácií a technologického transferu v podnikoch

Názov projektu: Strojné zariadenia na výrobu inovatívnych orientačných systémov pre nevidiacich a slabozrakých

Klient: OLEJÁR, spol. s r.o.

Poskytovateľ grantu: Ministerstvo hospodárstva

Spracovanie a predloženie projektu: 2022

Schválenie projektu a dodávka technológií: 2023

Výška investície: 2 178 231 EUR

Získaný grant: 1 524 761 EUR

Spoločnosť OLEJÁR z Bardejova patrí k výrobcom sklolaminátových výrobkov a je aj popredným výrobcom vodiacich a signálnych pásov v exteriéroch a interiéroch. Spoločnosť OLEJÁR nás oslovila so zámerom získať externé financovanie na inovatívne technológie, ktorými chceli inovovať produktové portfólio a uviesť na trh inovovaný produkt so zlepšenými vlastnosťami a byť tak konkurencieschopnejšími v európskom meradle.

S klientom sme identifikovali požadované inovatívne technológie na európskom trhu, zrealizovali sme prieskum oslovením viacerých relevantných dodávateľov a spracovali sme pomerne náročnú žiadosť o nenávratný finančný príspevok.

Predmetom projektu bolo obstaranie priemyselnej plastovej 3D tlačiarne a laserového vysekávacieho zariadenia s robotizáciou. Vďaka týmto zariadeniam bude možné do výrobného portfólia spoločnosti zaviesť portfólio inovovaných hmatových varovných gombíkov a vodiacich líšt z polyamidového materiálu s protišmykovosťou povrchu R12 až R13.

Realizáciou projektu prinesie spoločnosť OLEJÁR na trh taktilných orientačných prvkov nový produkt, čím sa posilní jeho inovatívnosť a postavenie na trhu ako dodávateľa kvalitných a moderných riešení pre slabozrakých a nevidiacich.

Aktuálne je projekt v realizácii, po podpise zmluvy s Ministerstvom, tesne pred dodaním technológií. Ukončenie tohto projektu predpokladáme do konca roka 2023.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn